Tin Tức

Alphatest máy chủ MEDUSA - Phiên bản chơi thử nghiệm

ĐUA TOP ALPHA TEST

- Bắt đầu từ 13h ngày 26/03/2021 đến 00h ngày 28/03/2021

 

★ Nội dung:

- Khởi tạo nhân vật tặng : 400 level + 40k point test.

- Bán tất cả đồ miễn phí trong game bằng Zen.

- Tặng 10 triệu Gcoin, 10 triệu Wcoin.

- Tặng 2 tỷ Zen (ném hộp Zen trong Shop sẽ nhận thêm Zen nếu cần)


★ Đua Top Master

- Xếp hạng 3 vị trí cao nhất trong thời gian Alphatest ( max 200 Master, tính theo BXH Web)

Top Phần thưởng
1 300.000 GCoin
2 250.000 GCoin
3 200.000 GCoin


★ Đua Top Goblin Alpha Test:

- Nâng cấp thành công SET cấp 2 + Vũ Khí Rồng 2 + Wing 3 (cùng class) lên +13 sớm nhất:
- Gửi ảnh ngay cho FanPage và đăng lên Group 
- Lưu ý: Tất cả nguyên liệu để ép đều có bán tại NPC Chaos Goblin. Tỷ lệ ép thành công set cấp 2 và VKR cấp 2 là 100%.

 

Top Phần thưởng
1 1.000.000 GCoin
2 700.000 GCoin
3 500.000 GCoin

 

ĐUA TOP OPEN BETA

- Khởi tạo nhân vật: 200 level - 10 triệu Zen - 5k point - 0 Reset.

- Set đồ EXL cấp 4 +7. Thời hạn sử dụng: 3 ngày kể từ khi tạo nhân vật.

★ Top Reset Ngày Open:
- Đạt 10 Reset sớm nhất (tính theo BXH)

Top Phần thưởng
1 300.000 GCoin
2 250.000 GCoin
3 200.000 GCoin


★ Cao Thủ Thất Tộc: thời gian từ 13h 28/3 đến 24h 3/4
- Đạt Reset cao nhất Thất Tộc trong thời gian sớm nhất (tính theo BXH)

Top Phần thưởng (số lượng x mỗi loại)
1 40 x B/S/C/L + 2000 PC Point
2 30 x B/S/C/L + 1500 PC Point
3 20 x B/S/C/L + 1000 PC Point


★ Quái Kiệt Chủng Tộc: thời gian từ 0h 4/4 đến 24h 10/4
- Đạt Reset cao nhất mỗi chủng tộc trong thời gian sớm nhất (tính theo BXH)

Top Phần thưởng (số lượng x mỗi loại)
1 40 x B/S/C/L/ĐNT
2 30 x B/S/C/L/ĐNT
3 20 x B/S/C/L/ĐNT


★ Thống Lĩnh Bang Hội: thời gian từ 13h 28/3 đến 24h 30/4
- Tổng Reset của thành viên bang hội cao nhất (tính theo BXH)

Top Phần thưởng (số lượng x mỗi loại)
1 80 x B/S/C/L/ĐNT + 15 x LV/HHHT
2 60 x B/S/C/L/ĐNT + 10 x LV/HHHT
3 40 x B/S/C/L/ĐNT + 5 x LV/HHHT


★ Top Tỷ Phú: thời gian từ 13h 28/3 đến 24h 11/4
- Tổng nạp trên 5 triệu mới tính top

Top Phần thưởng
1 Wing 2 +11 Luck, 3% loại bỏ Phòng Thủ
2 Wing 2 +11 Luck
3 Wing 2 +9 
4-10 1 LV + 1 HHHT


★ Quý Tộc ngày: thời gian từ 13h 28/3 đến 24h 11/4

- Nạp trên 5 triệu/ngày mới tính Top

p Phần thưởng
1 3 hộp ngọc GM
2 2 hộp ngọc GM