Tin Tức

Tải Game

  • Chú ý: Ngày 26/3 Alpha Test, các bạn chạy file udate "MainUpdate.exe" để vào game.
  • ​Bản cập nhật: Nếu bạn đã từng tải game và đã lâu bạn chưa vào game, hãy tải bản này. Giải nén toàn bộ vào thư mục gốc của Game, ví dụ: D:/MuHero.VN/
  • Patch âm thanh: Giải nén toàn bộ vào thư mục game/Data, ví dụ D:/MuHero.VN/Data
Bản FULL Âm thanh  Bản Không âm thanh Patch Âm Thanh 
GOOGLE DRIVE  GOOGLE DRIVE  GOOGLE DRIVE 
MEDIAFIRE  MEDIAFIRE  MEDIAFIRE 
MEGA.NZ  MEGA.NZ  MEGA.NZ 
FSHARE FSHARE ​ FSHARE