Tin Tức

Hướng dẫn Combo từng class

 

Hướng dẫn Combo All Class

 

 

Class DW :

 

TT Skill (Kỹ Năng)
1 Phóng Sét
2 Mưa băng tuyết
3 Mưa độc tố

 

 

Class DK:

TT Skill (Kỹ Năng)
1 Chém xoay
2 Chém xoáy
3 Đâm gió

 

Class DL:

TT Skill (Kỹ Năng)
1 Đâm ánh sáng
2 Hỏa Xích Long
3 Lửa địa ngục (hỏa âm)

 


Class EF:

TT Skill (Kỹ Năng)
1 Mũi tên thiên đường
2 Ngũ tiễn
3 Bắn băngClass SM:

TT Skill (Kỹ Năng)
1 Đóng băng
2 Hút máu
3 Sét liên hoàn

 

Class MG:

TT Skill (Kỹ Năng)
1 Chém xoáy ốc (Skill X)
2 Chém hỏa diệm
3 Chém lửa

 

Class RF:

TT Skill (Kỹ Năng)
1 Charge
2 Ngọa hổ
3 Ảo ảnh liên hoàn