Tin Tức

Bản đồ, phân chia PK, EXP - Thời gian, phần thưởng Event

Drop Item: Các vật phẩm trong game như nguyên liệu, ngọc, đá quý...drop từ quái >70 level ở
tất cả các map, riêng nguyên liệu thuộc tính chỉ drop ở Acheron, nguyên liệu ép sói chỉ drop ở CryWolf, đồng xu chỉ drop ở Icarus (chưa mở)

Hệ thống Bản đồ, EXP được phân bổ lại. Các bản đồ liên Server sẽ đưa người chơi từ các sub khác về chung 1 sub, ví dụ: nhân vật A đang ở Lorencia Sub 1, nhân vật B ở Arena Sub 2. Nếu 2 nhân vật này di chuyển đến các map liên server, họ sẽ gặp nhau tại sub 18 (sub liên Server). Điểm kinh nghiệm Master cũng lên rất chậm, các bạn có thể vào BC, DV, đi event săn thỏ, săn trứng Muun sẽ cho lượng EXP Master cực cao.

Map Mô tả  
Acheron Săn sách, nguyên liệu thuộc tính PK - Liên Server - EXP x1.2
Icarus Drop đồng xu đổi LV,HHT (chưa drop) PK - Liên Server - EXP x1.2
Barrack   PK - Liên Server - EXP x1.2
Refuge   PK - Liên Server - EXP x1.2
Cấm Địa Săn Thỏ, săn trứng Muun (exp Master cực cao) PK - Liên Server - EXP x1.2
CryWolf Nguyên liệu ép Sói PK - Liên Server - EXP x1.2
LaCleon Boss Selupan PK - Liên Server - EXP x1.2
Kalima 7 Boss Kundun PK - Liên Server - EXP x1.2
Swamp Boss Medusa PK - Liên Server - EXP x1.2
K4/Tháp Tháp Tinh Luyện/Boss Nightmare PK - Liên Server - EXP x1.2
BC/DV Train Master Non PK - EXP x5
Các map còn lại   Non PK - EXP x1
     Cách xem thời gian Event trong game: Click chuột vào chữ M bên góc trái -> Event
hoặc phím H

Event Raid Thời gian Sub Phần thưởng
Blood Castle
(không Vip)
4h/lần từ 0h30
Hàng ngày
2,3

Ngọc, PC Point (trả Quest)
Master EXP x5

Devil Square
(không Vip)
4h/lần từ 0h00
Hàng ngày
2,3  PC Point (Top 1)
Master EXP x5
Chaos Castle 4h/lần từ 1h00
Hàng ngày
2,3 Ngọc, PC Point, đồ Thần
Tháp Tinh Luyện Cả ngày. Boss xuất hiện 
sau khi phá cổng 24h
18 PC Point, đồ Exl 6,7 (Boss Nightmare)
Gaion
Gaion Chủ Nhật
Cả ngày 2,3 Hộp Kundun 3,4,5
H
ộp Ngọc (GM+thường)
Doppel Cả ngày 2,3 Hộp Kundun 3,4,5
H
ộp Ngc (GM+thường)

 

Event Boss Xâm lược Thời gian Sub Địa điểm Phần thưởng
Rồng Đỏ 4h/lân từ 2h
Hàng ngày
2,3 Lorencia Hộp may mắn, PC Point
Phù Thủy Trắng 4h/lân từ 2h
Hàng ngày
2,3 Lorencia Hộp may mắn, PC Point
Bless, Nhẫn Phù Thủy
Binh Đoàn Hoàng Kim
(Rồng Vàng) 
4h/lân từ 2h
Hàng ngày
18 Lorencia Hộp Kundun. PC Point
Quỷ Xương 4h/lân từ 2h
Hàng ngày
2,3 Lorencia Hộp may mắn, PC Point
Thỏ Ngọc
Dù Ma
21h15
Thứ 2, 4, 6
2,3 Lorencia Hộp May Mắn, Train Master EXP x10
Săn Trứng Muun 21h15
Thứ 3, 5, 7
2,3 Lorencia Trứng Muun, Train Master  EXP x10

 

Event Boss Thời gian Sub Địa điểm Phần thưởng
Kundun 10h, 20h30 18 Kalima 7 PC Point, Đồ Thần, Đồ Exl 6,7
Medusa 21h30 18 Swamp PC Point, Đồ Exl 6,7
Selupan 12h, 22h30 18 La Cleon PC Point, Đồ Exl 6,7
Siêu Boss Thế Giới Chưa mở 18 Land of Trials Đồ/Nguyên liệu hiếm
Erohim, Hell Maine
Phượng Hoàng Lửa
Chưa mở 18 Land of Trials Đồ/Nguyên liệu hiếm

 

Event PVP Thời gian Sub Địa điểm Phần thưởng
Đấu trường Sinh Tồn Chưa mở 3   PC Point, Đồ Thần, Đồ Exl 6,7
Team vs Team Chưa mở 18   PC Point, Đồ Exl 6,7
Guild vs Guild Chưa mở 18   PC Point, Đồ Exl 6,7
Công Thành Chiến Mini Chưa mở 18    
Bạch Long Điện Chưa mở 18   Đồ/Nguyên liệu hiếm
Loạn chiến Chưa mở 18   WCoin, PC Point
Loạn chiến Class Chưa mở 18   WCoin, PC Point